İşten çıkarılan işçiye tazminat müjdesi! 3600 ve 4500 günlük prim ödemesi yapanlar...

İşten çıkarılan işçiye tazminat müjdesi! 3600 ve 4500 günlük prim ödemesi yapanlar...
Yargıtay'ın tazminatsız işten çıkarılma konusundaki emsal nitelikteki bir kararı, işçi haklarına ilişkin önemli bir gelişmeyi işaret ediyor. Bu karar, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin yeni bir perspektif sunuyor ve çalışanların haklarını koruma konusunda bir örnek teşkil ediyor.

3600 ve 4500 günlük prim ödemesi yapanlar... İşten çıkarılan işçiye tazminat müjdesi- Tüm bu bilgiler ışığında, işçi hakları ve tazminatlar konusunda güncel ve adil bir hukuki çerçevenin bulunması işçilerin haklarını koruma konusunda önemlidir. Bu nedenle, işverenlerin işçilere karşı adil davranmaları ve haklarını ihlal etmemeleri büyük bir önem taşır.

Öncelikle, bu emsal kararın temelinde ne gibi bir olayın yer aldığını inceleyelim. İşçi, oğlunun gözaltına alınması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek zorunda kaldı ve bu süreçte 3 gün işe gelemeyerek devamsızlık kaydı oluşturdu. İşveren ise işçinin bu durumunu gerekçe göstererek iş sözleşmesini feshetti ve işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarıldığını öğrenen işçi, tazminatlarını işvereninden talep etti, ancak olumlu bir yanıt alamayınca mahkemeye başvurdu.

Yargıtay'ın bu kararına göre, işçinin gerçekten böyle bir durumu yaşamadığı ve oğlunun gözaltında olmadığı kanıtlanırsa işverenin iş sözleşmesini haklı gerekçeyle feshettiği kabul edilecektir. Ancak, işçinin iddiasının doğru olduğu tespit edilirse işçi lehine farklı bir karar verilmesi gerekecektir. Yani, işçinin devamsızlığı haklı bir sebebe dayanıyorsa işverenin iş sözleşmesini feshetmesi hukuka aykırı kabul edilecektir.

Bu kararın özünde, işçilerin haklı nedenlerle işe gelememeleri durumunda işverenin keyfi bir şekilde işten çıkarmasına karşı koruyucu bir tedbir bulunmaktadır. İşte bu nedenle, işçinin kendi haklı nedenleriyle işten ayrılması durumunda kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı alabilmek için aranan şartlar şunlardır:

  1. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması veya vefat etmiş olması.
  2. İşçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması durumu.
  3. Evlilik nedeniyle işten ayrılmak durumunda kalan kadın işçi.
  4. İşçinin belirli bir prim ödeme süresini ve prim gün sayısını tamamlamış olması.

Bu şartlar, işçilerin kıdem tazminatı hakkına sahip olabilmesi için önemlidir. Ayrıca, kıdem tazminatının hesaplanma yöntemleri de vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.